Privatlivspolitik

Dette website ejes af Dansk Robotklip ApS, v/Flemming Thauer Toft og Jesper Fyhr Jensen, Raasigvangen 1, 3550 Slangerup, mail@danskrobotklip.dk, CVR 42 30 72 03. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser og produkter, lagrer vi data om dig.


DATA ANVENDELSE TIL FØLGENDE FORMÅL

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.


DATAOPBEVARING OG SLETNING AF DATA

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.


KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt nyhedsbreve.


KILDER

Vi har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
  • En af vores databehandlingssystemer (Simplero).


MODTAGERE

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

  • Stripe til betaling af produkter og ydelser
  • Simplero til håndtering af køb af produkter og e-mailnyhedsbreve.
  • Simplero til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.


OPBEVARING

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af vores produkter og ydelser vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.


OPLYSNING, INDSIGELSE, ÆNDRING, DATAPORTABILITET OG SLETNING

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger kan du også sende os en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.