Handelsbetingelser

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Dansk Robotklip ApS

Raasigvangen 1

3550 Slangerup

CVR: 42307203

mail@danskrobotklip.dk

Tlf. +45 60 73 27 40 eller +45 24 65 00 27

Direktør Flemming Thauer Toft & Jesper Fyhr Jensen

 

PRISER OG BETALINGER
Vores priser er oplyst i DKK og er inkl. moms for private og ekskl. moms for virksomheder. Vi forbeholder os ret til at annullere en ordre, som følge af uregelmæssigheder i den tekniske behandling, i leveringen, i betalingen eller lignende situationer. Dette gælder også såfremt der er fejl i prissætningen eller vi har mistanke om svindel, eller at køber på anden måde ikke lever op til handelsbetingelserne.

En bindende bekræftelse/faktura fremsendes, når ordren er færdigbehandlet. Ved slagtilbud forbeholder vi os ret til  at fordele den udbudte mængde mellem de indkomne bestillinger (købere).

Betalingsbetingelser fremgår i den aftale, der er indgået mellem sælger og køber. Betaling foregår i DKK og det er specificeret i aftalen om det er inkl. eller ekskl. moms.


LEVERING
Levering samt installation aftales før en aftale indgås.

 

ANSVAR
Udstyret tilhører Dansk Robotklip ApS og ved påført skade dækker kunden eller kundens forsikring. Ved beskadiget og/eller overgravede kabler betaler abonnent en merpris efter gældende prisliste.

Det er kundens ansvar at sørge for at der ikke er forhindringer, der kan ødelægge robotten eller de roterende dele på robotten. Almindelig slid på hjul, knive, motor og lejer er dækket af abonnementet.

 

OPSIGELSE AF ABONNEMENT
Ved opsigelses af abonnement kommer vi og afmonterer alt udstyr inkl. nedfræset kabel. Herefter er abonnementet ophørt.


AFTALENS VARIGHED
Vores aftaler løber i 60 måneder og herefter kan aftalen forlænges, hvis begge parterer er indforstået hermed. Aftalen kan på et hvert tidspunkt opsiges af kunden.

 

FORTRYDELSES- og KLAGERET
Ved erhvervskøb er der ingen fortrydelsesret.

Private har 14 dages fortrydelsesret på aftalen. Hvis du fortryder, får du naturligvis det fulde beløb refunderet indenfor tidsfristen. Du skal blot sende en mail til mail@danskrobotklip.dk med navn, adresse, tlf., fakturanummer og dine bankoplysninger. Eventuelle omkostninger forbundet med tilbageførelsen, vil blive fratrukket beløbet.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet. Meddelelsen skal være skriftlig pr. mail mail@danskrobotklip.dk og i denne bedes du tydeligt gøre opmærksom på, hvorfor du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Du har mulighed for at indsende en skriftlig klage over dit køb til mail@danskrobotklip.dk, og din klageret er på 2 år fra betalingsdatoen.


FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Dansk Robotklip ApS tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.

Desuden tager Dansk Robotklip ApS forbehold for at måtte melde afbud pga. evt sygdom eller andre pludseligt opståede begivenheder, som kræver et afbud fra Dansk Robotklips’s side.

 

PERSONDATAPOLITIK

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål, at kunne optage dig som kunde i vores system. Personoplysningerne registreres hos Dansk Robotklip ApS og opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer dine kortoplysninger krypteret. Det betyder at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med Nets. Oplysninger afgivet til Dansk Robotklip ApS videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen følsomme oplysninger.

Som registreret hos Dansk Robotklip ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i den forbindelse rettes til Dansk Robotklip ApS på mail@danskrobotklip.dk